Cenik storitev

TEHNIK

Cena na uro: 30 EUR

Junior Consultant

Cena na uro: 45 EUR

Consultant

Cena na uro: 55 EUR

Senior Consultant

Cena na uro: 65 EUR

Specialist Consultant

Cena na uro: 75 EUR

Expert Consultant

Cena na uro: 100 EUR

Porabljen čas na poti: 19 EUR/ura